2/29/2008

anja rubik for neiman marcusAnja Rubik, one of the very 25 best dressed women in the world according to American Elle has just appeared in ads for Neiman Marcus. As far as I know, there's about 30 photos, all taken by Camilla Akrans (the women have already worked together many times, usually for Numéro). Fresh, clean, I love the surroundings. I don't have all of the pictures scanned, but you can find most of them at flickr.com. Not sure, how did they do her (not long time ago short) hair - any ideas? As a bonus - Anja's street style.Anja Rubik, jedna z 25 najlepiej ubranych kobiet świata według rankingu amerykańskiego Elle, właśnie ukazała się w kampanii dla Neimana Marcusa. Z tego, co wiem, zdjęć jest ok. 30, wszystkie zrobione przez Camillę Akrans (paniom zdarzyło się wielokrotnie razem pracować, zwykle dla
Numéro). Świeżo, przejrzyście, uwielbiam tło. Nie jestem w posiadaniu wszystkich zeskanowanych zdjęć, ale większość z nich możecie znaleźć na flickr.com. Nie mam pewności, jak udało im się zrobić jej (jeszcze do niedawna krótkie) włosy - jakieś pomysły? Jako bonus - street style Anji.

Sources: flickr, Sartorialist, Cafe Mode, Street Peeper, FashionSpot

there we go!

More and more international people have complaint that they don't understand a single word from my blog in Polish. Oh well, that's the first good reason to start a new one, although writing in a foreign language sounds tough.
For those, who already know Nowohucianka - this blog will be different from the one at blox.pl. My point of view in terms of fashion changed dramatically in past couple of months. Hope, you'll enjoy.
Coraz więcej osób różnej narodowości skarżyło mi się, że nie rozumieją nic z mojego polskiego bloga. Cóż, to pierwszy dobry powód do założenia nowego, chociaż pisanie w języku obcym to odważne wyzwanie.
Dla tych, którzy już znają Nowohuciankę - ten blog będzie inny od mojego poprzedniego z serwisu blox.pl. Mój punkt widzenia mody bardzo się zmienił w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Mam nadzieję, że nowa odsłona się Wam spodoba.